Sebastian Stec
prof. dr hab. n. med., FESC
Institute of Cardiovascular Science, Kraków; CardioMedicum Centrum Medyczne 
Artur Fedorowski
prof. dr hab. n. med., FESC
Senior Consultant and Head of Syncope and Dysautonomia Unit; Department of Cardiology, Karolinska University Hospital, Sztokholm, Szwecja
Stanisława Bazan-Socha
prof. dr hab. n. med.
Zakład Alergii, Autoimmunizacji, Nadrzepliwości II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ w Krakowie, Krakowskie Towarzystwo Internistów Polskich
Dorota Zyśko
prof. dr hab. n. med.
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersystetu Medycznego, Wrocław
Piotr Kułakowski
prof. dr hab. n. med.
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa
Wojciech Wąsek
dr hab. n. med., prof. UR
Katedra Chorób Wewnętrzych Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk Medyczych Uniwersytet Rzeszowski
Piotr Kukla
dr hab. n. med.
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice
Dariusz Jagielski
dr hab. n. med.
Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Podkliniką we Wrocławiu 
Edyta Stodółkiewicz-Nowarska
dr n.med.
Institute of Cardiovascular Science, Kraków; CardioMedicum Centrum Medyczne
Agnieszka Reichert
dr
Joanna Jędrzejczyk-Spaho
dr n.med.
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Przemysław Skoczyński
dr n.med.
Łukasz Nowarski
dr
Cardiomedicum Centrum Medyczne;  Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie
Marcin Rybacki
dr n.med.
Kierownik Przychodni Chorób Zawodowych Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera 
Anna Ratajska
dr n. psych.
Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Badawczce, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski