Informujemy, że program konferencji może ulec zmianie.
*
Opłata nie zawiera kosztów noclegu i kosztów w imprezach towarzyszących.